Tilintarkastus – päätöstesi tueksi

Mitä tietoja tarvitsette, jotta pystytte tekemään oikeita päätöksiä? Toimiiko raportointi parhaalla mahdollisella tavalla? Onko johto toiminut yhtiön edun mukaisesti? Olemme suomalainen KHT-yhteisö, jonka omistavat yhtiömme palveluksessa työskentelevät tilintarkastajat. Toimimme tilintarkastuslain ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Toimintaamme valvoo keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta.

Tarjoamme laadukkaita tilintarkastuspalveluita pienille ja keskisuurille yrityksille ja muille yhteisöille. Suunnittelemme tilintarkastuksen liiketoimintasi erityispiirteet, lainsäädännön vaatimukset sekä omistajien odotukset huomioon ottaen.

Tilintarkastuksessa varmistamme, että tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan kirjanpitolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä yhteisön hallintoa hoidetaan yhteisöä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Toimimme läheisessä vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja johdon kanssa. Tiiviin kommunikoinnin avulla varmistamme, että liiketoimintaan, markkinoihin ja lainsäädäntöön liittyvät muutokset otetaan oikea-aikaisesti huomioon taloudellisessa raportoinnissa.

Kokeneiden tilintarkastajien monipuolinen osaaminen on käytettävissäsi. Tavoitat meidät helposti, kuin tarvitset asiantuntemustamme ja kannanottojamme. Kaikki auktorisoidut tilintarkastajamme osallistuvat henkilökohtaisesti tilintarkastustyöhön, jolloin voimme varmistaa, että keskitymme liiketoiminnan, tilinpäätöksen ja omistajien tavoitteiden kannalta olennaisiin kysymyksiin.

Lakiin perustuvan tilintarkastuksen lisäksi tarjoamme kirjanpitoon, verotukseen ja taloudelliseen raportointiin liittyviä neuvontapalveluita sekä EU-säännösten ja kansallisen lainsäädännön edellyttämiä hanketarkastuspalveluita.

Ota yhteyttä