Neuvontapalvelut – menestyvä yritys ja kunta

DHS:n neuvontapalvelut tarjoavat asiantuntija-apua ja lisäresursseja kasvun, kilpailukyvyn, kehittämisen ja päätöksenteon tueksi julkisille toimijoille sekä yrityksille. Neuvontapalvelumme ovat sekä kunnille että yrityksille soveltuvia, johtoa tukevia strategisia ja operatiivisia palveluita. Palvelumme voivat olla jatkuvia tai projektiluontoisia.

Yrityksellesi liikearvon kasvattamista

Palvelu sopii kasvuun tähtääville tai toimintojaan tehostaville yrityksille. Saat meiltä palvelua mm. kansainvälistymiseen, omistajanvaihdokseen, investointeihin ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarjoamme tukea ylimmän johdon strategisten haasteiden ratkaisemiseksi, esim. yritysjärjestelyt, kansainvälistymisstrategiat ja johtamisjärjestelmien sekä tukipalveluiden kehittäminen.

Kunnallesi tehokkuutta ja joustavuutta

Strategisen ja operatiivisen kehittämisen ja toiminnan avulla tehostetaan verovarojen käyttöä, kehitetään kunnallishallintoa sekä kunnan toimintoja ja palveluita.

Tehokkaat raportointi- ja seurantajärjestelmät varmistavat tarkoituksenmukaisen tiedon saamisen johdon päätöksenteon tueksi. Ne parantavat kilpailukykyä, tuottavuutta ja reagointikykyä ympäristön muutoksiin.

Neuvontapalvelua mm. seuraaviin strategisiin haasteisiin:

 • Päätöksenteon tueksi tarvittavan tiedon määrittäminen
 • Yhtiörakenteen suunnittelu
 • Rahoitus- ja pääomarakenteen järjestelyt
 • Johtamista tukevan raportoinnin ja seurannan kehittäminen
 • Omistajanvaihdokset ja yritysjärjestelyjen suunnittelu
 • Kansainvälistymisstrategiat
 • Investointilaskelmat
 • Taustaselvitykset

Operatiivisia talous- ja oikeudellisia neuvontapalveluita ovat mm.:

 • Tilintarkastus
 • Veroneuvonta
 • Kilpailuoikeudellinen neuvonta
 • Julkiset hankintaprosessit
 • Organisaation sopimusoikeudelliset asiat
 • Taloudellisen tilan seurannan järjestäminen ja arviointi
 • Raportointijärjestelmän kehittäminen
 • Asiantuntijatodistelut mm. riita-asioissa

 

Ota yhteyttä