Russian desk – Investointisuunnitelma, 
yhteistyöhanke tai tytäryhtiö Venäjällä?

Ulkomaille suuntautuvat hankkeet vaativat paikallista tietämystä ja ymmärrystä kohdemaan säännöksistä ja määräyksistä. Meiltä saat tukea, joka osaltaan auttaa varmistamaan onnistumisen. Samalla pystymme toimimaan riippumattomana asiantuntijana hankkeissa, joissa esimerkiksi osaomistus on venäläisellä taholla.

Toimintamme Venäjällä käsittää mm.:

  • paikalliset säännökset ja määräykset
  • sisäisen tarkastuksen palvelut
  • taustaselvitykset

Ota yhteyttä